Działalność

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

 

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

w partnerstwie z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami

realizuje projekt

pn. „NWSP Uczelnią dostępną”

w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-A064/21-00 z dnia 08/12/2021 r.

 

Okres realizacji projektu: od: 2022-04-01 do: 2023-09-30

Celem projektu jest: otwarcie Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku na specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, przy wsparciu Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, oraz podniesienie kompetencji kadry uczelni, w latach 2022-2023, poprzez realizację działań we wszystkich sześciu kluczowych obszarach dostępności.

Dzięki realizacji projektu Uczelnia planuje osiągnąć następujące efekty:

 • wdrożenie rozwiązań niwelujących zidentyfikowanebariery dostępności
 • podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników uczelni
 • podniesienie kompetencji pracowników uczelniw zakresie edukacjiwłączającej
 • wdrożenie zmianw zakresie zarządzania procesemkształcenia

Powyższe efekty zostaną osiągnięte dzięki realizacji następujących działań:

 • dostosowaniearchitektoniczne Uczelni dopotrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • szkolenia i doradztwo kadry Uczelni w zakresie edukacji włączającej i zarządzania


Dofinansowanie projektu z UE: 668 910,78 PLN

Całkowita wartość projektu: 689 598,75 PLN

 

Podkategorie

 

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpg

 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

w partnerstwie z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami

realizuje projekt

pn. „NWSP Uczelnią dostępną”

w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-A064/21-00 z dnia 08/12/2021 r. 

Okres realizacji projektu: od: 2022-04-01 do: 2023-09-30

Celem projektu jest: otwarcie Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku na specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, przy wsparciu Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, oraz podniesienie kompetencji kadry uczelni, w latach 2022-2023, poprzez realizację działań we wszystkich sześciu kluczowych obszarach dostępności.

Dzięki realizacji projektu Uczelnia planuje osiągnąć następujące efekty:

 • wdrożenie rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery dostępności
 • podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników uczelni
 • podniesienie kompetencji pracowników uczelni w zakresie edukacji włączającej
 • wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia

Powyższe efekty zostaną osiągnięte dzięki realizacji następujących działań:

 • dostosowanie architektoniczne Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • szkolenia i doradztwo kadry Uczelni w zakresie edukacji włączającej i zarządzania


Dofinansowanie projektu z UE: 668 910,78 PLN

Całkowita wartość projektu: 689 598,75 PLN

 

COM_CONTENT_READ_MOREProjekt UE

Aktualności:

Szkolenia i doradztwo kadry Uczelni w zakresie edukacji włączającej i zarządzania:

- w dniach 30.05 – 01.06. 2022r. odbyło się szkolenie "Obsługa i wsparcie osób z niepełnosprawnościami na uczeni"

- zapraszamy kolejną grupę na szkolenie "Obsługa i wsparcie osób z niepełnosprawnościami na uczeni" odbywające się w dniach 22-23.06.2022 r.

COM_CONTENT_READ_MORESzkolenia z Projektu UE