Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

w partnerstwie z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami

realizuje projekt

pn. „NWSP Uczelnią dostępną”

w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-A064/21-00 z dnia 08/12/2021 r.

 

Okres realizacji projektu: od: 2022-04-01 do: 2023-09-30

Celem projektu jest: otwarcie Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku na specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, przy wsparciu Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, oraz podniesienie kompetencji kadry uczelni, w latach 2022-2023, poprzez realizację działań we wszystkich sześciu kluczowych obszarach dostępności.

Dzięki realizacji projektu Uczelnia planuje osiągnąć następujące efekty:

  • wdrożenie rozwiązań niwelujących zidentyfikowanebariery dostępności
  • podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników uczelni
  • podniesienie kompetencji pracowników uczelniw zakresie edukacjiwłączającej
  • wdrożenie zmianw zakresie zarządzania procesemkształcenia

Powyższe efekty zostaną osiągnięte dzięki realizacji następujących działań:

  • dostosowaniearchitektoniczne Uczelni dopotrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • szkolenia i doradztwo kadry Uczelni w zakresie edukacji włączającej i zarządzania


Dofinansowanie projektu z UE: 668 910,78 PLN

Całkowita wartość projektu: 689 598,75 PLN

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 15 czerwiec 2022 06:57 Joanna Sobolewska
Artykuł został zmieniony. środa, 15 czerwiec 2022 06:58 Joanna Sobolewska
Artykuł został zmieniony. środa, 15 czerwiec 2022 11:50 Joanna Sobolewska
Artykuł został zmieniony. środa, 15 czerwiec 2022 11:52 Joanna Sobolewska
Artykuł został zmieniony. środa, 15 czerwiec 2022 11:52 Joanna Sobolewska